top of page
Gaz Maskeli Cyborg

ISO 27001 Eğitimi İçeriği

ISO 27001 Eğitimi kapsamında bilgi güvenliğine dair bilinmesi gerekenleri ve atılması gereken adımları aktarıyoruz. Akademimizin ilgi gören eğitimlerinden olan ISO 27001 Eğitimi ile kurum ve kuruluşların güvenlik gereksinimlerinin sağlanmasına katkı sunuyoruz. Bilgi güvenliğinin sağlanması için bu konuda donanımlı ve uzman kişilerden görüş almak önemlidir. Dolayısıyla bu alanda verdiğimiz eğitimler ile hem firmaya hem de kişiye yeni donanımlar eklemiş oluyoruz.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
cisco.JPG

ISO 27001 Eğitimi Nedir?

ISO 27001 nedir sorusundan yola çıkaran eğitim programımız hakkında da detaylı bilgiler verebiliriz. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Standardı, bilgi güvenliğinin daha verimli hale getirilmesi adına geliştirilmiştir. Yalnızca teknik bir standart olmayan ISO/IEC 27001 kurum, kuruluş ve işletmelerin güvenlik ihtiyaçlarını ortaya koyar, ancak uygulama şeklini onlara bırakır. Başka bir deyişle, kurum içi veya dışı kötü amaçlı ve yanlış kullanımlara karşı bilginin gizliliğini sağlaması için gerekli ihtiyaçlar tanımlar. Bu standardın en son sürümü TS ISO/IEC 27001:2013 olup 2013 yılında yürürlüğe girmiştir ve halen yürürlüktedir.

Biz de akademimizde geliştirmiş olduğumuz eğitim müfredatında bu alana yönelik bilinmesi gereken her detayı sunuyoruz. ISO 27001 eğitim içeriği sayesinde bilgi güvenliğine dair teorik ve gerçek örneklerden oluşan eğitimler sağlıyoruz. Böylece alanda uzmanlaşmanızı ve ISO 27001 sertifikası almanızı hedeflemiş oluyoruz.

Bilgi güvenliği yönetim sisteminin tesisi edilmesinde en önemli ve etkili önlem kurum çalışanlarının bilgi güvenliği konusunda farkındalıklarının ve bilinç düzeyinin arttırılma çok önemlidir. Böylece güvenlik sistemleri yerinde ve zamanında kullanılarak bilgi güvenliğine ilişkin artık riskler kabul edilebilir düzeylere çekilebilecektir. Bu sayede ise insan kaynaklı hata yoluyla yapılacak bilgi sistem zafiyetleri minimum seviyelere indirilmiş olacaktır.

ISO 27001 Eğitimi Ne İşe Yarar?

TSE ISO 27001 Eğitimi, bilgi güvenliğine dair güncel olan verilerin karşı tarafa aktarılmasını amaçlar. Kurum, kuruluş ve işletmelerin dikkate alması gereken bu husus, bünyesinde uzman kişilerin barınmasını da gerektirmektedir. Bunun için de bilgi güvenliğine dair geliştirilmiş standart hakkında belli bir uzmanlığa ulaşılması adına eğitimler verilir.

Bilişim Akademi olarak sunduğumuz eğitimlerden olan ISO 27001, geniş kapsamlı müfredatı sayesinde konu hakkında eksik bilgi kalmamasını hedeflemektedir.

ISO 27001 Eğitimi Kazanımları Nelerdir?

Eğitim programlarımızdan biri olan ISO 27001, geliştirilmiş olan standarda yönelik pek çok kazanım sunar. İşte, eğitim programımıza dahil olan kişilerin karşılaşacakları eğitim içeriği ve kazanımlar da şunlardır:

 Bilgi Nedir?

 Bilgi Güvenliği Nedir?

 ISO 27001 Kimi ilgilendirir?

 ISO/IEC 27001 İle ilgili Terim ve Kavramlar konularında bilgi sahibi olma,

 Çalışanlar arasında, bilginin korunması konusunda farkındalık sağlama,

 Bilgi güvenliği süreçleri sürekli değerlendirme,

 Performans sürekli izlendiği için sistemin gelişimi,

 Bilgi güvenliğine yönelik faaliyetler, süreç ve dokümantasyon çalışmaları sağlama,

 Bilgi sistemleri ve bilgisayar ağları sürekli kontrol altında tutulacağından, sistem, bilgisayar destekli tehdit ve tehlikelerden de koruma sağlama,

 Kuruluşta bilginin korunmasını sağlama,

 Bilgi varlıklarının olası saldırılara ve kötü niyetli kullanıma karşı korunma sağlama,

 Kuruluşun faaliyet sürekliliğini sağlama,

 Bilginin gizli, güvenilir ve ulaşılabilir olması ile müşteriler nezdinde güven sağlama,

 Aynı zamanda piyasada kuruluş rekabet gücü kazanma,

 Sektörde kuruluş imajının yükselmesini sağlama,

 Yasa ve yönetmelikler gibi resmi yasal düzenlemelere uyum sağlama gibi şirket/kurum için kurumsal normları yakalamaya yönelik normlar kazanımlar olarak karşımıza çıkacaktır.

ISO 27001 Eğitimi Ne Kadar Sürer?

ISO 27001 Eğitimi için oluşturmuş olduğumuz program oldukça geniş kapsamlıdır. Program tek bir bölümden oluşsa da bölüm içerisinde altı farklı konu başlığı yer alır. Bu alanda bilgi edinmek ve belli bir uzmanlığa erişmek isteyen kişilerin de eğitime mutlaka katılım göstermeleri beklenir. Zaten ISO 27001 Eğitimi için katılım durumu ya %100 ya da bu orana yakın olmalıdır. Aksi durumda kişinin sertifika almaya hak kazanması söz konusu değildir.

ISO 27001 Eğitimi, %100 online bir eğitim olup Bilişim Academy bünyesinde verilir. Dolayısıyla eğitime katılabilmek için Ankara’da ikamet ediyor olmanıza gerek yoktur. Online olarak evinizden ya da işyerinizden de eğitimlere katılım gösterebilirsiniz.

ISO 27001 Eğitimi Kimlere Yöneliktir?

ISO 27001 Eğitimi’nin amacı, bilgi güvenliği konusunda uzmanlaşmak isteyen kişilerin donanım kazanmasını sağlamaktır. Dolayısıyla bir firmada, kurumda ya da kuruluşta görev yapan kişilerin her biri bu eğitim programına dahil olabilir. Eğitim programı, dijital evrene hakim olan kişilerin de kolayca anlayabileceği bir dile sahiptir.

ISO 27001 Eğitimi İçeriği

Bölüm 1

ISO 27001

  1. Giriş

  2. ISO’nun Tarihçesi

  3. ISO 27000 Ailesi

  4. ISO 27001 Standart Maddeler

  5. ISO 27001 Standardı Kapsamında Risk Yönetimi

  6. ISO 27001 Ek-A Kontrol Maddeleri

Tamamlama Sertifikası

Python ile Veri Bilimi ve Makine Öğrenmesi Eğitimi Programını başarıyla tamamladığınızda Bilişim Academy kurs bitirme sertifikanız olur.

bottom of page