top of page
Stationary photo
Microsoft-Office.png
WhatsApp Image 2019-10-18 at 21.31_edited.jpg
logo_608908365ad7a.png

Kurs Hakkında daha fazla bilgi ve Kayıt İçin Formu Doldurun Lütfen.

Microsoft Office Programları Eğitimi 

MS OFFICE PROGRAMLARI
ÜNİTELENDİRİLMİŞ KURS PLANI (50 SAAT)

1 SAAT

1. Kelime işlem programında temel kavramları tanıyabilmek.
2. Kelime işlem programında araç çubuklarını kullanabilmek.
3. Kelime işlem programında menüleri kullanabilmek.
4. Belgeyi kaydedebilmek.
Kaydedilen belgeyi açabilmek

MODÜL: WORD (KELİME İŞLEMCİ)
1. BELGE HAZIRLAMA İŞLEMLERİ

1.1. Kelime İşlemci

1.2. Genel Terimler

1.3. Araç Çubukları

1.3.1. Standart Araç Çubuğu

1.3.2. Biçimlendirme Araç Çubuğu

1.3.3. Cetveller

1.3.4. Durum Çubuğu

1.4. Kelime İşlemciden Çıkış

1.5. Yeni Bir Belge Açma

1.5.1. Yeni Belge Oluşturma

1.5.2. Belgeyi İstenilen Yere Kaydetme 1.5.3. Kayıtlı Belgeyi (Dosyayı) Açma

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Metin üzerinde silme, düzenleme, kopyalama işlemlerini yapabilmek.
2. Belge üzerinde geri al ve yinele işlemlerini yapabilmek.
3. Metin karakterlerini araç çubukları kullanarak biçimlendirebilmek.
4. Metin karakterlerini, menü ile biçimlendirebilmek.
Biçimlendirme işlemlerini kopyalayarak yapabilmek

2. BELGE BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

2.1. Metin Yazma

2.2. Metni Silme, Düzeltme, Taşıma Ve Kopyalama

2.2.1. Metni Silme ve Düzeltme
2.2.2. Metinlerdeki Değişiklikleri Geri Alma ve Yineleme

2.2.3. Metni Taşıma ve Kopyalama

2.3. Metni Biçimlendirme

2.3.1. Biçimlendirme Araç Çubuğunu Kullanarak Metin Karakterlerini Değiştirme

2.3.2. Menü ile metin karakterlerini değiştirme
2.3.3. Biçimlendirmeyi Kopyalama

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Metin de her türlü paragraf işlemlerini yapabilmek.
2. Metin hizalama işlemlerini yapabilmek.
3. Metin girinti ve satır aralığı işlemlerini yapabilmek.
4. Metin üzerinde bul – değiştir işlemlerini yapabilmek.
5. Metin üzerinde harflerin büyük – küçük durumunu değiştirebilmek.

PARAGRAF DÜZENLEME

3.1. Paragraf Biçimlendirme Teknikleri 3.1.1. Paragrafları Biçimlendirmek

3.1.2. Metni Biçimlendirme Araç Çubuğu ile Ortalama ve Hizalama

3.2. Girinti Ve Aralık Ayarlama İşlemleri 3.1.1. Metni, Biçim Menüsünden Girintilime

3.3. Bul-Değiştir Ve Git İşlemleri

3.3.1. Bul Sekmesi

3.3.2. Değiştir Sekmesi

3.3.3. Git Sekmesi

3.4. Büyük-Küçük Harf Durumunu Değiştirme İşlemleri

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Metni derecesine uygun maddelendirebilmek.
2. Metni sütunlar halinde yerleştirebilmek.
3. Metni sütunlara dönüştürebilmek

4. LİSTE OLUŞTURMA VE BİÇİMLENDİRME İŞLEMLERİ

4.1. Madde İşaretleri, Numaralı ve Alfabetik Liste Oluşturma

4.1.1. Madde İşareti vermek
4.1.2. Numaralandırma Eklemek

4.2. Metni Sütunlar Haline Dönüştürmek

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Belgeye uygun tabloyu oluşturabilmek.
2. Hücre biçimlendirme işlemlerini yapabilmek.
3. Tabloda satır, sütun ekleme ve silme işlemleri yapabilmek.
4. Tablo bölme/ birleştirme işlemlerini yapabilmek.
5. İstenilen metni tabloya dönüştürebilmek.
6. Tabloyu istenen biçime uygun olarak metni dönüştürme işlemlerini yapabilmek.

5. TABLO İŞLEMLERİ
5.1. Tablo Oluşturmak - Tablo Biçimlendirme

5.2. Otomatik Tablo Biçimlendirmek

5.3. Sıralama İşlemleri

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Metinde istenilen biçimde simge ekleyebilmek.
2. Metinde sayfa numarası ekleyebilmek.
3. Metine uygun biçimde ve şekilde resim ekleyebilmek
4. Sayfaya altbilgi ve üst bilgi ekleyebilmek.
5. Kapak sayfası ve sayfa sonu işlemleri yapabilmek

6. EKLEME İŞLEMLERİ
6.1 Simge Ekleme

6.2 Resim Ekleme

6.3 Sayfa Numarası Ekleme

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Mektup için metin oluşturabilmek.
2. Mektuplar için adres defteri oluşturabilmek
3. Mektup metni ve adresleri birleştirebilmek.
4. Etiket oluşturmak ve yazıcı ayarlarını yapabilmek.

7. ADRES VE MEKTUP BİRLEŞTİRME
7.1. Metnin Hazırlanması

7.2. Adres Defterinin Oluşturulması

7.3. Adres Mektup Birleştirme İşlemi

7.4. Etiket Basımı

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Metni yazdırmak için sayfayı hazır hale getirmek.

2. Yazdırma işlemlerini ve seçeneklerini amaca uygun kullanır

3. Metni yazdırmak için sayfayı hazır hale getirmek.

4. Yazdırma işlemlerini ve seçeneklerini amaca uygun kullanır

8. BELGE ŞABLONLARI HAZIRLAMA, SAYFA YAPISI VE BELGE YAZDIRMA İŞLEMLERİ 8.1. Şablon Oluşturmak

8.2. Sayfa Yapısı

8.3. Baskı Önizleme

8.4. Yazdırma İşlemleri

9. BELGE ŞABLONLARI HAZIRLAMA, SAYFA YAPISI VE BELGE YAZDIRMA İŞLEMLERİ 9.1. Şablon Oluşturmak

9.2. Sayfa Yapısı

9.3. Baskı Önizleme

9.4. Yazdırma İşlemleri

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

Düzensiz verilen belgeleri düzenleyebilmek.

Düzensiz belgeleri biçimlendirme uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

1. Elektronik tablo programı temel ekran öğelerini tanıyabilir.

2. Elektronik tablo programında hücre işlemlerini yapabilir.
3. Elektronik tablo programında kaydetme, yayınlama işlemlerini yapabilir
4. Hücre işlemleri ve tanımlamaları yapmak
5. Hücre biçimlendirme işlemleri yapmak

MODÜL: EXCEL (ELEKTRONİK TABLO)
1. BELGE OLUŞTURMA
1.1. Elektronik Tablo

1.2. Çalışma Alanı

1.2.1 Temel İşlemler

1.2.2 Temel Ekran Öğeleri
1.2.3 Menü İşlemleri

1.2.4 Sayfa ile Kitap Arasındaki İlişki
1.2.5 Hücre Adresi

1.2.6 Birden Çok Hücrenin Seçilmesi
1.3. Yeni Belge Açma
1.4. Veri Girişi

1.4.1. Hücre İçindeki Bilginin Değiştirilmesi

1.4.2. Sürekli Veri Girişi
1.5. Belgeyi Kayıt Etme
1.6. Kayıtlı Belgeyi Açmak

 1.7. Dosya İşlemleri
1.7.1. Dosyayı Yeniden Kayıt Etmek

1.7.2. Dosya Adını Değiştirme İşlemi
1.7.3. Dosyayı Silme İşlemi

2. TABLO OLUŞTURMA
2.1. Veri Girişi Ve Düzenleme İşlemleri 2.2. Hücre Biçimlendirme
2.3. Hücreleri Taşıma Ve Kopyalama
2.4. Otomatik Tamamlama

2.5. Otomatik Biçimlendirme

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

1. Formül giriş işlemlerini yapabilmek
2. Hesaplama operatörlerini kullanabilmek.
3. İhtiyaca uygun formül kopyalama işlemlerini yapabilmek.
4. Hücre ve aralık adlandırma işlemlerini yapabilmek.
5. Formüllerde hata denetimi işlemlerini yapabilmek

3. MATEMATİKSEL İŞLEMLER
3.1. Formül Girişleri Ve Düzeltilmesi

3.2. Formül Kopyalama

3.3. İşlem Öncelik Sırası Ve Operatörler
3.4. Hesaplama Tablosunda Kullanılan Operatörler

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

Elektronik tablo oluşturarak, biçimlendirebilmek

Elektronik tablo üzerinde matematiksel işlemleri yapabilmek

Elektronik tablo üzerinde Matematiksel İşlem uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

1. Formül giriş işlemlerini yapabilmek.
2. Hesaplama operatörlerini kullanabilmek.
3. İhtiyaca uygun formül kopyalama işlemlerini yapabilmek.
4. Hücre ve aralık adlandırma işlemlerini yapabilmek
5. Formüllerde hata denetimi işlemlerini yapabilmek.

4. HAZIR FONKSİYONLAR
4.1. HESAPLAMA İŞLEMLERİ
4.1.1. Topla Fonksiyonu

4.1.2. Ortalama Fonksiyonu
4.1.3. Karşılaştırma Fonksiyonları

4.1.4. MIN VE MAX Fonksiyonları

4.1.5. Karekök Fonksiyonu
4.1.6. Mutlak Fonksiyonu
4.1.7. Yuvarla Fonksiyonu
4.1.8. Tamsayı Fonksiyonu
4.1.9. Çarpınım Fonksiyonu
4.1.10. Mod Fonksiyonu
4.1.11. Kombinasyon Fonksiyonu
4.1.12. Mantıksal Fonksiyonlar

4.1.13. EĞERSAY Fonksiyonu
4.1.14. Tarih ve Zamanla İlgili Fonksiyonlar
4.1.15. Saniye, Dakika ve Saat Fonksiyonları
4.1.16. Gün, Ay Ve Yıl Fonksiyonları

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

Elektronik tablo oluşturarak, biçimlendirebilmek

Elektronik tablo üzerinde Hazır Fonksiyonları kullanabilmek

Elektronik tablo üzerinde Hazır Fonksiyon uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

Elektronik tablo oluşturarak, biçimlendirebilmek

Elektronik tablo üzerinde Matematiksel İşlemleri ve Hazır Fonksiyonları kullanabilmek

Elektronik tablo oluşturma, biçimleme uygulaması
Elektronik tablo üzerinde Matematiksel İşlem ve Hazır Fonksiyon uygulaması
Elektronik tablo üzerinde Matematiksel İşlem ve Hazır Fonksiyon uygulaması
Elektronik tablo üzerinde Matematiksel İşlem ve Hazır Fonksiyon uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

. Verileri ihtiyaca uygun şekilde analiz edebilmek.
2. Elektronik tabloları başka yazılımlarda kullanılır hale getirebilmek.
3. Farklı yazılımlardan tablolar alarak elektronik tablolama yazılımlarında kullanabilmek
1. Grafik oluşturma işlemlerini yapabilmek
2. Oluşturulacak grafiğin türünü seçebilmek
3. Grafik biçimlendirme işlemlerini yapabilmek

5. SIRALAMA VE SÜZME İŞLEMLERİ

5.1. Sıralama İşlemleri
GRAFİK İŞLEMLERİ

6.1. Grafik oluşturma

6.2. Grafik özellikleri ve düzenleme işlemleri
6.3. Grafik bileşenlerinin seçimi

6.4. Temel grafik işlemleri
6.5. Grafik tipleri

6.5.1. Çubuk Grafiği Oluşturmak
6.5.2. Pasta Grafiği Oluşturmak
6.5.3. Çizgi Grafik Oluşturmak
6.5.4. Resim Grafiği Oluşturmak

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

4 SAAT

1. Sayfa düzenleme işlemlerini yapabilmek
2. Sayfa yazdırma işlemlerini yapabilmek.

7. YAZDIRMA İŞLEMLERİ

7.1. Sayfa İşlemleri

7.2. Sayfa Kopyalama İşlemi
7.3. Sayfa Taşıma İşlemi
7.4. Yeni sayfa Ekleme İşlemi

7.5. Sayfa Silme İşlemi

7.6. Sayfaya İsim Verme İşlemi
7.7. Sayfa Yapısının Ayarlanması

7.8. Baskı Önizleme
7.9. Yazdırma İşlemi

Ücret Bordrosu Hazırlama Uygulaması

Beyanname Düzenleme Uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Çalışılan sunu özelliğe göre sunu görünümünü seçebilmek.
2. Temel sunu işlemlerini yapabilmek.

MODÜL : POWERPOINT (SUNU)
1. SİHİRBAZ KULLANARAK SUNU OLUŞTURMA
1.1. Sunu Programı
1.2. Akıllı İçerik Sihirbazı

1.3. Tasarım Şablonu
1.4. Boş Sunu
1.5. Var olan Sunum
2. TASARIM ŞABLONU KULLANARAK SUNU OLUŞTURMA

2.1. Tasarım Şablonu Kullanma

2.2. Slâyt İçerisine Metin Yazma

2.3. Yeni Slâyt Yaratma

2.4. Renk Düzeni Kullanma

2.5. Animasyon Düzenleri Kullanma

2.6. Slâyt / Anahat Görünümüne Geçme

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Slâyt içine metin ekleme ve biçimlendirme işlemlerini yapabilmek.
2. Slâyt içeriğine uygun sekil ekleme işlemlerini yapabilmek.
3. Slâyt içeriğine uygun resim, ses ve film ekleme işlemlerini yapabilmek.
Tablo, elektronik tablo ve grafik ekleme işlemlerini yapabilmek
1. Tasarım şablonu kullanılır
2. Slâyt içerisine metin yazılır.
3. Yeni Slâyt yaratılır. 4. Slâyt/ Anahat görünümüne geçilir.

3. SLÂYTA RESİM, SES, FİLM, GRAFİK VE TABLO EKLEME
3.1. Slâyt’a Resim Ekleme

3.2. Slâyt’a Ses Ekleme

3.3. Slâyt’a Film Ekleme

3.4. Slâyt’a Grafik Ekleme

3.5. Slâyt’a Tablo Ekleme

4. ŞABLON OLUŞTURMAK
4.1. Arka Plan Ekleme
4.2. Dolgu Efektleri
4.3. Resim Ekleme

4.4. Şablon Yaratma

4.5. Yazı Biçimlendirme

4.6. Üst-Alt Bilgi Girişi

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Slâytların uygun sıra ve düzende geçişini sağlayabilir.
2. Slâyt’a uygun geçiş efektini seçebilmek.
3. Nesneye uygun özel animasyon ekleyebilmek.
4. Slâyt’a uygun zamanlama işlemlerini yapabilmek.

5. SLÂYT GÖSTERİSİ HAZIRLAMAK

5.1. Slâyt Sırasını Belirleme ve Düzenleme
5.2. Slâytlar Arasında Geçiş Yapma

6. SLÂYTLARA ANİMASYON EFEKTİ VERMEK
6.1. Metni Canlandırma
6.2. Nesneyi Canlandırma

6.3. Zamanlama Provası Yapma

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Sunuyu yazdırmadan önce önizleme yapabilmek.
2. Sunu yazdırma ayarlarını yapabilmek.
3. Sununun yazıcıdan çıktısını alabilmek

7. YAZDIRMA İŞLEMLERİ

7.1. Sunuyu Önizleme

7.2. Yazdırma İşlemi

7.3. Harmanla

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

Çeşitli nesneler kullanarak (resim, metin, grafik, ses, film, tablo, çizim vb.) animasyonlarla sunu hazırlayabilme.

Sunu hazırlama uygulaması

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. İhtiyaca uygun internet bağlantı yöntemini seçebilir.
2. İhtiyaca uygun web sitesini açabilir.
3. İnternet tarayıcısı sayfasının yazdırılması işlemlerini yapabilir.
4. Web sayfasını sık kullanılanlara ekleyebilir.
5. Herhangi bir bilgiyi arama motorları aracılığı arama yapabilir.
6. Web sayfasındaki metin ve resimleri kaydedebilir.
7. Web tarayıcısını giriş sayfasını isteğe uygun olarak değiştirebilir.
8. Web tarayıcısını sekme ayarlarını yapabilir.
9. İnternet programını açabilir.
10. İstenilen adrese ulaşabilir.

11. Arama işlemini yapabilir.
12. E-posta yönetim yazılımında e-posta hesabı oluşturma ayarlarını yapabilmek.
13. Elektronik mektup işlemlerini E-Posta yönetim yazılımı ile yapabilmek.
14. E-posta adresi alma işlemlerini yapabilmek.
15. E-Posta ayarlarını güncelleştirme işlemlerini yapabilmek.

1. İNTERNET
1.1. İnternet Ne Zaman, Nerede, Nasıl?
1.2. Tarayıcı (Browser) ve Çeşitleri
2. ARAMA MOTORLARI
3. E-POSTA

4. E- POSTA YÖNETİCİLERİ (OUTLOOK)

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Adres defteri ile kolaylık sağlayabilmek
2. Postada ekleme işlemlerini ve düzenlemelerini yapabilmek
3. Outlook programında işlevleriyle takvim kullanabilmek. 2. Outlook programında görev ekleyebilmek

5. ADRES DEFTERİ
6. E-POSTA GÖNDERMEK VE ALMAK
7. TAKVİM
8. GÖREVLER

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Belgeye uygun şablon seçer.
2. Sayfa kenar boşluk ayarlarını yapar.
3. Sayfa yönlendirme ayarını yapar.
4. Sayfa boyut ayarını yapar.
5. Belge düzen işlemlerini yapar.
6. Belge sayfa işlemlerini yapar.
7. Belgeyi estetiğe uygun düzen seçer.
8. Sayfa arka plan ayarlarını yapar.

9. POSTA İŞLEMLERİ

9.1. Başlangıç
9.1.1. Adres Mektup Birleştirme
9.1.2. Adres E-Posta Birleştirme
9.1.3. Alıcıları Seç
9.1.4. Alıcı Listesini Düzenle
9.2. Alanları Yaz ve Ekle
9.3. Sonuçların Önizlemesini Görüntüleme

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

1 SAAT

1. Alıcı bul, oto. hata denetimi yap işlemlerini yapar.
2. Bitir ve birleştir işlemlerini yapar.
3. İzle işlemini yapar.
4. Yazım ve dilbilgisi işlemini yapar.
5. Araştır işlemini yapar.
6. Eş anlamlılar fonksiyonunu kullanır.
7. Belge dil işlemlerini yapar.
8. Yazılı Basın Hazırlama Prog. görünüm ayarlarını yapar

10. GÖZDEN GEÇİRME VE GÖRÜNÜM İŞLEMLERİ
10.1. Yazım Denetleme
10.2. Dil
10.3. Görünümler
10.4. Düzen
10.5. Göster
10.6. Yakınlaştır
10.7. Pencere

Anlatım, Uygulama, Beyin Fırtınası, Grup Çalışması

Bilgisayar, Projeksiyon

300_edited.jpg

Aykut Köse

Ders Koordinatörü

bottom of page